ข่าวสาร ศธจ.ยะลา

1 day ago
รูปภาพจากโพสต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เพื่อรองรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 8 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา มิติด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 (ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานการประชุม

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการรายงานผลตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยมีนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานดำเนินการประชุม ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 2 »

PR สร้างการรับรู้ฯ ศธจ.ยะลา

1 month ago
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ ศน.จิรภัทร ไตรเอกภาพ และ ศน.ปรีชา สุกใส กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมงานสภากาแฟ และร่วมเป็นเกียรติงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY