ข่าวสาร ศธจ.ยะลา

23 hours ago
รูปภาพจากโพสต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันอังคาร ที่ 20-21 ก.พ.2561. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศธจ.จ.ยะลา มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร ,นางโสภิณ สายอ๋อง,นางหทัย ศรีชมภูและนางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับนางสุพิศ. บุญสืบ นักวิชาการ สนง.วัฒนธรรมจ.ยะลา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมมารยาทไทยและคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา. อ.เมือง จ.ยะลา. ให้กับนักเรียนชั้นป.4-ม.3 จำนวน 260 คน

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 day ago
รูปภาพจากโพสต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศธจ.ยล. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยมี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รอง ศธจ.ยล. นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เทศบาล และ สช.ยะลา จำนวน 12 โรง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา ซึ่งเรียนจบแล้วมีอาชีพแน่นอน และตลาดแรงงานมีความต้องการสูง โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 2 »

PR สร้างการรับรู้ฯ ศธจ.ยะลา

4 weeks ago
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ ศน.จิรภัทร ไตรเอกภาพ และ ศน.ปรีชา สุกใส กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมงานสภากาแฟ และร่วมเป็นเกียรติงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY