ผู้บริหาร

 


นายศราวุธ   อรรถานุรักษ์
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

 


นายพันเทพ   สุวรรณขันธ์
รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา