ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา (ศธจ.ยะลา)
Yala Provincial Education Office

เลขที่ 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299462
โทรสาร 073-299463

อีเมลผู้ดูแลระบบ minmin_ictm@hotmail.com