ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา (ศธจ.ยะลา)
Yala Provincial Education Office

เลขที่ 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-729828
โทรสาร 073-729827
E-Mail :  eduyala.02101@gmail.com