ข่าวสาร ศธจ.ยะลา

3 days ago
ศึกษาธิการส่วนหน้า

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 61

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 days ago
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

สำนักงานศาลยุติธรรม
โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นเลขานุการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนวย อินทสโร เป็นประธานดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาการย้าย การบรรจุ และการแต่งตั้ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการ ออกหน่วยให้บริการโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ณ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 2 of 2 »

PR สร้างการรับรู้ฯ ศธจ.ยะลา

4 months ago
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ ศน.จิรภัทร ไตรเอกภาพ และ ศน.ปรีชา สุกใส กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมงานสภากาแฟ และร่วมเป็นเกียรติงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY